Happy Birthday to Sho-Kosugi

0
314
Sho-Kosugi birthday

Martial Arts World News Magazine wishes
Sho-Kosugi a Very Happy Birthday!